Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: Sasmar Pharma Limited
Maatschappelijke zetel: Ta ‘Gordon Court FL04, Triq Hal Bajjada, Rabat, RBT 2036 Malta.
Telefoon. +356 2033 0101
E-mail (administratie): [email protected]
Openingstijden: maandag – vrijdag 9.00-17.00 uur
Bedrijfsregistratienummer: C 91048
Betaald kapitaal: 10.000,00 €
Belastingregistratienummer: MT26092804
Register: Handelsregister van Malta
Wettelijke vertegenwoordiger: John-Michael Mancini

Serviceadres: Sasmar Pharmaceuticals, Legal and Regulatory Affairs, Chaussee de Terhulpen 187, 1170 Brussel, België

 

Neem voor klantenservice contact met ons op of [email protected]

 

Online geschillenbeslechting.
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, in overeenstemming met Art. 14.1 van Verordening (EU) 524/2013, die beschikbaar is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.